سرویس دایانا

قیمت :6,066,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

سرویس دایانا

قیمت :7,799,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

سرویس دایانا

قیمت :7,799,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 45
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 10

سرویس دایانا

قیمت :6,066,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

سرویس مارسی

قیمت :5,862,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

سرویس مارسی

قیمت :5,862,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 35
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 10

دستبند کارتینه

قیمت :340,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 2
 • اجرت ساخت : 32000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

دستبند کارتینه

قیمت :340,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 2
 • اجرت ساخت : 32000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

سرویس ادرینا

قیمت :10,052,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 58
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 11

نیم ست پرشین

قیمت :4,272,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 25.87
 • اجرت ساخت : 28000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 30

نیم ست آریان

قیمت :2,670,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.4
 • اجرت ساخت : 26000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 38

سرویس ستونی

قیمت :8,652,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 54.31
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 29

گل

قیمت :4,793,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 31.94
 • اجرت ساخت : 16000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 74

حلقه

قیمت :672,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.16
 • اجرت ساخت : 28000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 53

سرویس طلا

قیمت :4,277,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 25.54
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 158

سرویس طلا

قیمت :7,976,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 51.19
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 148

نیم ست طلا

قیمت :1,826,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.72
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 151

سرویس طلا

قیمت :2,203,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.46
 • اجرت ساخت : 17000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 152

سرویس طلا

قیمت :1,842,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.09
 • اجرت ساخت : 17000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 110

النگو طلا

قیمت :1,264,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.7
 • اجرت ساخت : 11000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 134

النگو

قیمت :1,143,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.93
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 114

النگو

قیمت :941,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.58
 • اجرت ساخت : 9000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 106

النگو

قیمت :1,244,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.63
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 123

گردنبند طلا

قیمت :570,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.5
 • اجرت ساخت : 26000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 121

گردنبند آیسان

قیمت :545,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.35
 • اجرت ساخت : 26000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 107

نیم ست طلا

قیمت :1,200,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.53
 • اجرت ساخت : 23000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 119

حلقه ست

قیمت :1,769,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.42
 • اجرت ساخت : 87000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 127

حلقه ست

قیمت :1,148,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.53
 • اجرت ساخت : 71000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 95

حلقه ست

قیمت :1,689,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.5
 • اجرت ساخت : 110000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 104

تک دست سارینا

قیمت :3,005,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 19
 • اجرت ساخت : 22000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 102
طلا قیمت خرید قیمت فروش
سکه امامی 1211000 1213000
سکه بهار آزادی 1174000 1176000
نیم سکه 632000 640000
ربع سکه 365000 373000
سکه گرمی 242000 250000
طلای 18 عیار 112600 113600
طلای 24 عیار 150500 151500