ردیف نام فروشگاه نام و نام خانوادگی آدرس استان
1 طلا و جواهر یزدطلا زارع اصفهان - چهارراه ابن سینا - جنب پمپ بنزین ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف - واحد 42-09135559391 اصفهان
2 جواهری گارنت اخوت اصفهان - پاساژ عتیق-طبقه اول- واحد 61- 09133250911 اصفهان
3 گالری هانی حمید و علی توکلی اصفهان-خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار عتیق - طبقه اول - واحد 75 اصفهان
4 گالری عرفان غلامرضا خانی اصفهان - خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف-پلاک30 09133647880-09133114564 اصفهان
5 گالری روژان بابک محمدی اصفهان - ابتدای ابن سینا- پاساژ عتیق - زیرزمین واحد 7 اصفهان
6 مهربان بیژن مهربان کرمانشاه- خیابان مدرس, نرسیده به چهارراه اجاق, مرکز تجاری پارسیان, طبقه زیرزمین, پلاک 26 کرمانشاه
7 گالری زمرد یاری اصفهان-خیابان ابن سینا - بازار عتیق - طبقه اول - واحد 71 اصفهان
8 گالری بزرگ زاد بزرگ زاد اصفهان - ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق-پلاک 17 - 09131157226 اصفهان
9 گالری میداس وطن خواه - تحویلیان اصفهان - پاساژ عتیق - زیرزمین - واحد 19- 09134015815 اصفهان
10 گالری بنی هاشمیان محمد بنی هاشمیان اصفهان - ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف اصفهان
11 گالری جهرمی دانش جهرمی اصفهان - بازار عتیق - طبقه اول - پلاک 59 اصفهان
12 گالری اونیکس محمد رضا هدائیان اصفهان - چهارراه ابن سینا - اول خیابان ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه اول - واحد 55 اصفهان
13 گالری بانو مسعود امامی اصفهان،چهارراه ابن سینا ،پاساژ عتیق، طبقه همکف واحد 33 -09133373728-09217191443 اصفهان
14 گالری سحر تسلیمی حسن زاده اصفهان-خیابان ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه اول - واحد 58-03132236556- 09133378242 اصفهان
15 طلا و جواهر سپاهان اکبر نجارزادگان اصفهان- میدان امام علی, خیابان علامه مجلسی, پاساژ سینایی, پلاک 7 اصفهان
16 طلا و جواهر پرنیان پیمان اختریان اصفهان بازار عتیق،طبقه اول،پلاک 52- 09131038520 اصفهان
17 طلا و جواهر سادات ثمریان اصفهان - خیابان ابن سینا ، جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف - واحد 40- 09134264023 اصفهان
18 طلا و جواهر گاندی مجید باطنی اصفهان- خیابان علامه مجلسی, پاساژ سینایی اصفهان
19 طلا و جواهر جبلی سعید جبلی خانه اصفهان، میدان گلها، ورودی مجتمع تجاری 5 طبقه- 09134058565 اصفهان
20 گالری تام عباس تام اصفهان - اول خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - مجتمع طلا و جواهر عتیق - پلاک 18- 09134243449-09163720710 اصفهان
21 گالری کارن عباسیان اصفهان - خیابان ابن سینا ، جنب پمپ بنزین - پاساژ طلا و جواهر عتیق - طبقه زیرین - واحد 4 اصفهان
22 طلا و جواهر شاهنامه ایزدی اصفهان - پاساژ عتیق- طبقه اول - 09137988073 اصفهان
23 طلا و جواهر شهرطلا جواد حقیقی اصفهان- میدان امام علی, پاساژ عتیق, پلاک 60 جواد حقیقی 09392423204 اصفهان
24 طلا و جواهر اسلام دوست اسلام دوست اصفهان- میدان امام علی, پاساژ عتیق, طبقه همکف، پلاک 35 اصفهان
25 طلای گلستانه سید مجتبی گلستانه اصفهان- خیابان چهارباغ بالا, مجتمع تجاری کوثر, فاز 2, طبقه همکف, شماره 292 اصفهان
26 طلا و جواهر مروارید مجید عبدلی اصفهان- خیابان علامه مجلسی, مقابل مسجد جامع, پاساژ سینایی, پلاک 4-09131114780 اصفهان
27 طلا و جواهر مریم محمد حسین چایچیان اصفهان- خیابان ابن سینا, پاساژ علامه, طبقه اول، پلاک 36- اصفهان
28 طلا و جواهر بارسلون اکبر ناظمی اصفهان- خیابان ابن سینا, پاساژ علامه- طبقه اول- پلا ک28- 09131014709 اصفهان
29 طلا و جواهر شیخی احمد شیخی اصفهان- خیابان ابن سینا, پاساژ علامه, طبقه اول،پلاک 27- 09133722104 اصفهان
30 فیروزه نجاری اصفهان-خیابان ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف- واحد 45 اصفهان
31 طلا و جواهر یاس علیخانی اصفهان - بازار عتیق- طبقه همکف- جنب آسانسور- واحد 39- 09120775568 اصفهان
32 جواهری میهن پور محمود میهن پور یزد - پاساژ کویتیها - انتهای راهروی اول يزد
33 طلا و جواهر عرفان محسن مقضی اصفهان- خیابان ابن سینا, پاساژ علامه, طبقه اول،پلاک 31- 09134092155 اصفهان
34 گالری اسلام دوست اسلام دوست اصفهان - پاساژ عتیق اصفهان
35 طلا و جواهر تقدیس بهرام آقادادی اصفهان- خیابان علامه مجلسی, پاساي سینایی, پلاک 16 اصفهان
36 طلا و جواهر عدالت رسول جویایی زادگان اصفهان- میدان امام علی, پاساژ سینایی- 09120495861 اصفهان
37 طلا و جواهر عابد محسن مقاره عابد اصفهان، خیابان علامه مجلسی، مقابل مسجد سید، پاساژ سینایی، پلاک 9- 09133070642 اصفهان
38 طلا و جواهر مرداس احمد پاینده اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, پلاک 7 اصفهان
39 طلا و جواهر نور فرشاد طلوعی اصفهان- خیابان چهارباغ بالا, مجتمع تجاری کوثر, فاز 2, طبقه همکف, شماره 286 اصفهان
40 طلا و جواهر الماس مجید دلالچی اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, فاز 1, پلاک 18 - 03134483443 اصفهان
41 طلا و جواهر محمد رمضانعلی قربانچیان اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, فاز 1, پلاک 48 - 09132240511 اصفهان
42 طلا و جواهر مرادیان مرادیان اصفهان - خانه اصفهان، خیابان گلخانه ، مجتمع پنج طبقه ، ورودی اصلی مشرف به میدان -09131674078 اصفهان
43 نایک احمد مهر علیان اصفهان،میدان امام،بازار زرگر ها،بازار نسبه اصفهان
44 طلا و جواهر سفیر مهدی شفیعی زادگان اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, پلاک 16 اصفهان
45 طلا و جواهر قصر طلایی عباس کرمانشاهیان اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, پلاک 27 اصفهان
46 طلا و جواهر بهزاد سعید قربانچیان اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, پلاک 97 اصفهان
47 طلا و جواهر انیکس معلمی ساری- خیابان انقلاب, بازار نرگسیه, پاساژ حافظی مازندران
48 طلا و جواهر پیوند سعید خشوعی اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, پلاک 29-09354892288 اصفهان
49 طلا و جواهر ناب محسن ملکی اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, فاز 1, پلاک 10 اصفهان
50 طلا و جواهر 110 سید علی طباطبایی اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, فاز 3, پلاک 72 اصفهان
51 طلا و جواهر حقانی مهدی حقانی اصفهان- میدان امام علی, جنب پاساژ مهدیه, پلاک 33 اصفهان
52 گالری واعظی سید حسین واعظی اصفهان،چهارباغ بالا،پاساژ کوثر،فاز دو پلاک 293 اصفهان
53 گالری محتشم پور ایمان محتشم پور اصفهان،پاساژ کوثر اصفهان
54 مروارید محمد هاشم کریمی اصفهان پاساژ علامه طبقه دوم اصفهان
55 گالری طباطبایی سید مجید طباطبایی اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, پاساژ مهدیه, فاز 1, پلاک 4 اصفهان
56 طلا و جواهر مهدیه حمید رزازاده اصفهان- میدان امام علی, روبروی مسجد جامع, نبش پاساژ مهدیه پلاک32/1- 09131075940 اصفهان
57 الیزه محمدکریم احمدزاده فارس.کازرون.میدان شهدا.پاساژ جدید قیصرانی.روبروی کفش ملی.طبقه همکف.طلاسازی الیزه.07142228701 فارس
58 فروشگاه فیروزه امیراحسان درستکار اصفهان،خیابان جی،خیابان آباذر،روبروی مسجد گلزار اصفهان
59 گالری کرشمه علی هادی اصفهان- خیابان چهارباغ بالا, مجتمع تجاری کوثر, فاز 2, طبقه همکف, شماره 265 اصفهان
60 گالری کوثر مجید جمشیدی اصفهان- خیابان چهارباغ بالا, مجتمع تجاری کوثر, فاز 1, طبقه همکف, شماره 206 اصفهان
61 پارسیس محمد رضا بخشایشی اصفهان،اردستان،خیابان شهید فائق اصفهان
62 جواهری انتظاری محمدحسین انتظاری یزد - میدان شهید بهشتی - پاساژ کویتی ها - بازار اول يزد
63 گالری آذین علی پورنگ اصفهان - خیابان گلها ، مجتمع تجاری گلها ، طبقه همکف ، گالری طلا و جواهر آذین اصفهان
64 جواهری سعید سید جلیل محمدی یزد - پاساژ کویتی ها - بازار اول - پلاک 26/2 يزد
65 گالری ماهان کلاه دوزان اصفهان - پاساژ عتیق اصفهان
66 گالری مجاهد محمد مجاهد یزد - پاساژ کویتی ها يزد
67 جواهری دیاموند جواهری دیاموند یزد - پاساژ کویتیها - انتهای بازار دوم يزد