ردیف نام و نام خانوادگی نام فروشگاه استان آدرس شماره تماس نماینده تحویل
1 اخوت جواهری گارنت اصفهان اصفهان - پاساژ عتیق-طبقه اول- واحد 61 09134444444
2 حمید و علی توکلی گالری هانی اصفهان اصفهان-خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار عتیق - طبقه اول - واحد 75 09138137573
3 زارع گالری یزدطلا اصفهان اصفهان - چهارراه ابن سینا - جنب پمپ بنزین ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف - واحد 42 09135559391
4 غلامرضا خانی گالری عرفان اصفهان اصفهان - خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف پلاک 30 09133114564
5 بزرگ زاد گالری بزرگ زاد اصفهان اصفهان - ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق 0913115
6 دانش جهرمی گالری جهرمی اصفهان اصفهان - بازار عتیق - طبقه اول - پلاک 59 03134471839
7 عباس تام گالری تام اصفهان اصفهان - اول خیابان ابن سینا - جنب پمپ بنزین - مجتمع طلا و جواهر عتیق - پلاک 18 09134243449
8 تسلیمی حسن زاده گالری سحر اصفهان اصفهان-خیابان ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه اول - واحد 58 09133378242
9 یاری گالری زمرد اصفهان اصفهان-خیابان ابن سینا - بازار عتیق - طبقه اول - واحد 71 03134486910
10 اسلام دوست گالری اسلام دوست اصفهان اصفهان - پاساژ عتیق 09133164823
11 محمد رضا هدائیان گالری اونیکس اصفهان اصفهان - چهارراه ابن سینا - اول خیابان ابن سینا - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه اول - واحد 55 03134478225
12 بابک محمدی گالری روژان اصفهان اصفهان - ابتدای ابن سینا- پاساژ عتیق - زیرزمین واحد 7 03134478598
13 محمود میهن پور جواهری میهن پور يزد یزد - پاساژ کویتیها - انتهای راهروی اول 03536261016
14 ثمریان گالری سادات اصفهان اصفهان - خیابان ابن سینا ، جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف - واحد 40 09134264023
15 علیخانی گالری یاس اصفهان اصفهان - بازار عتیق 09130000000
16 محمد بنی هاشمیان گالری بنی هاشمیان اصفهان اصفهان - ابن سینا - جنب پمپ بنزین - بازار طلا و جواهر عتیق - طبقه همکف 09131660243
17 ایزدی گالری شاهنامه اصفهان اصفهان - پاساژ عتیق 09137988073
18 وطن خواه - تحویلیان گالری میداس اصفهان اصفهان - پاساژ عتیق - زیرزمین - واحد 19 09134015815
19 عباسیان گالری کارن اصفهان اصفهان - خیابان ابن سینا ، جنب پمپ بنزین - پاساژ طلا و جواهر عتیق - طبقه زیرین - واحد 4 09132944704
20 کلاه دوزان گالری ماهان اصفهان اصفهان - پاساژ عتیق 09135599952
21 علی پورنگ گالری آذین اصفهان اصفهان - خیابان گلها ، مجتمع تجاری گلها ، طبقه همکف ، گالری طلا و جواهر آذین 03134418547
22 مرادیان گالری مرادیان اصفهان اصفهان - خانه اصفهان، خیابان گلخانه ، مجتمع پنج طبقه ، ورودی اصلی مشرف به میدان 03134414147
23 محمدحسین انتظاری جواهری انتظاری يزد یزد - میدان شهید بهشتی - پاساژ کویتی ها - بازار اول 03536272219
24 سید جلیل محمدی جواهری سعید يزد یزد - پاساژ کویتی ها - بازار اول - پلاک 26/2 0356260461
25 محمد مجاهد گالری مجاهد يزد یزد - پاساژ کویتی ها 09121171007
26 جواهری دیاموند جواهری دیاموند يزد یزد - پاساژ کویتیها - انتهای بازار دوم 09131520285