پاتینا

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132121158
اصفهان - هتل پل - مجتمع کوثر واحد 118
عکس فروشگاه

دستبند زنانه

قیمت :1,870,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 333

دستبند زنانه

قیمت :3,429,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 159

دستبند زنانه

قیمت :3,169,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 201

گوشواره کوبیسم

قیمت :1,366,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.64
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 153

حلقه ست برلیان

قیمت :2,375,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.17
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 200000
 • بازدید : 291

حلقه ست برلیان

قیمت :2,078,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.99
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 600000
 • بازدید : 161
دستبند | جی تاش

جی تاش کد: 59

فروشگاه پاتینا

قیمت : 1,858,000 تومان

جی تاش

قیمت :1,858,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.2
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 337

دستبند زنانه

قیمت :3,779,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.67
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 199

دستبند زنانه

قیمت :1,291,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.9
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 153

دستبند زنانه

قیمت :1,688,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.52
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 151

دستبند زنانه

قیمت :2,529,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.94
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 264

دستبند رولکس

قیمت :1,550,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.04
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 193

گوشواره لیزری گرد

قیمت :735,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.6
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 141

گوشواره لیزری گرد

قیمت :703,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.17
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 143

گوشواره حلزونی

قیمت :1,021,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.9
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 137

گوشواره بخیه ای طرح گل

قیمت :546,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.77
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 128

گوشواره لوزی

قیمت :1,007,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.49
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 149

سرویس اشکی

قیمت :20,160,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 121.1
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 144

سرویس گاردین

قیمت :24,879,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 170.46
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 138

سرویس طلا

قیمت :11,357,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 73.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 258

سرویس طلا

قیمت :4,315,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 161

سرویس طلای سفید

قیمت :6,023,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 41.43
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 537

نیم ست کلاسیک

قیمت :1,328,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.87
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 181

نیم ست گل و پروانه

قیمت :2,108,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.57
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 116

نیم ست کوبیسم

قیمت :3,163,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 21.83
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 158

نیم ساعت مینا کاری(طرح امارات)

قیمت :3,532,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.03
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 169

نیم ست ترسا

قیمت :1,449,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.36
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 181

نیم ست برلیان و یاقوت کبود

قیمت :10,131,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 6000000
 • بازدید : 142

حلقه مردانه

قیمت :1,035,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.12
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 354

انگشتر زنانه

قیمت :771,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.1
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 203
12