پاتینا

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132121158
اصفهان - هتل پل - مجتمع کوثر واحد 118
عکس فروشگاه

دستبند زنانه

قیمت :1,880,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 526

دستبند زنانه

قیمت :3,447,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 318

دستبند زنانه

قیمت :3,187,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 380

گوشواره کوبیسم

قیمت :1,373,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.64
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 319

حلقه ست برلیان

قیمت :2,385,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.17
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 200000
 • بازدید : 451

حلقه ست برلیان

قیمت :2,085,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.99
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 600000
 • بازدید : 339
دستبند | جی تاش

جی تاش کد: 59

فروشگاه پاتینا

قیمت : 1,868,000 تومان

جی تاش

قیمت :1,868,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.2
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 514

دستبند زنانه

قیمت :3,798,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.67
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 301

دستبند زنانه

قیمت :1,298,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.9
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 333

دستبند زنانه

قیمت :1,697,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.52
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 307

دستبند زنانه

قیمت :2,543,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.94
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 424

دستبند رولکس

قیمت :1,559,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.04
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 460

گوشواره لیزری گرد

قیمت :739,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.6
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 226

گوشواره لیزری گرد

قیمت :707,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.17
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 210

گوشواره حلزونی

قیمت :1,027,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.9
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 224

گوشواره بخیه ای طرح گل

قیمت :549,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.77
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 248

گوشواره لوزی

قیمت :1,013,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.49
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 245

سرویس اشکی

قیمت :20,257,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 121.1
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 208

سرویس گاردین

قیمت :25,016,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 170.46
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 196

سرویس طلا

قیمت :11,416,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 73.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 363

سرویس طلا

قیمت :4,338,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 237

سرویس طلای سفید

قیمت :6,056,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 41.43
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 712

نیم ست کلاسیک

قیمت :1,335,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.87
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 293

نیم ست گل و پروانه

قیمت :2,119,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.57
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 244

نیم ست کوبیسم

قیمت :3,180,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 21.83
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 292

نیم ساعت مینا کاری(طرح امارات)

قیمت :3,551,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.03
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 235

نیم ست ترسا

قیمت :1,458,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.36
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 260

نیم ست برلیان و یاقوت کبود

قیمت :10,154,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 6000000
 • بازدید : 236

حلقه مردانه

قیمت :1,040,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.12
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 445

انگشتر زنانه

قیمت :775,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.1
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 281
12