پاتینا

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132121158
اصفهان - هتل پل - مجتمع کوثر واحد 118
عکس فروشگاه

دستبند زنانه

قیمت :1,867,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 609

دستبند زنانه

قیمت :3,424,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 393

دستبند زنانه

قیمت :3,164,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 22.74
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 457

گوشواره کوبیسم

قیمت :1,364,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.64
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 396

حلقه ست برلیان

قیمت :2,372,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.17
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 200000
 • بازدید : 554

حلقه ست برلیان

قیمت :2,076,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.99
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 600000
 • بازدید : 428
دستبند | جی تاش

جی تاش کد: 59

فروشگاه پاتینا

قیمت : 1,856,000 تومان

جی تاش

قیمت :1,856,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.2
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 596

دستبند زنانه

قیمت :3,773,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.67
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 370

دستبند زنانه

قیمت :1,289,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.9
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 404

دستبند زنانه

قیمت :1,685,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.52
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 409

دستبند زنانه

قیمت :2,525,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.94
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 510

دستبند رولکس

قیمت :1,548,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.04
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 626

گوشواره لیزری گرد

قیمت :734,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.6
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 300

گوشواره لیزری گرد

قیمت :702,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.17
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 284

گوشواره حلزونی

قیمت :1,020,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.9
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 301

گوشواره بخیه ای طرح گل

قیمت :545,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.77
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 323

گوشواره لوزی

قیمت :1,005,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.49
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 319

سرویس اشکی

قیمت :20,132,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 121.1
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 276

سرویس گاردین

قیمت :24,840,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 170.46
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 269

سرویس طلا

قیمت :11,340,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 73.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 441

سرویس طلا

قیمت :4,309,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 301

سرویس طلای سفید

قیمت :6,013,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 41.43
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 821

نیم ست کلاسیک

قیمت :1,326,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 8.87
 • اجرت ساخت : 30000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 356

نیم ست گل و پروانه

قیمت :2,104,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.57
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 308

نیم ست کوبیسم

قیمت :3,158,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 21.83
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 343

نیم ساعت مینا کاری(طرح امارات)

قیمت :3,526,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 24.03
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 278

نیم ست ترسا

قیمت :1,447,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 10.36
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 339

نیم ست برلیان و یاقوت کبود

قیمت :10,124,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 6000000
 • بازدید : 284

حلقه مردانه

قیمت :1,033,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.12
 • اجرت ساخت : 35000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 500

انگشتر زنانه

قیمت :770,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.1
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 320
12