یاس

بیش از بیست سال تجربه و تخصص در تولید طلا و جواهر را پیشکش شما مشتریان گرانقدر می کنیم که لایق بهترین ها هستید

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132321465
اصفهان - بازار طلا و جواهر 33 - واحد 86
عکس فروشگاه

گردنبند | اویز قلب

اویز قلب کد: 49

فروشگاه یاس

قیمت : 1,639,000 تومان

اویز قلب

قیمت :1,639,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.15
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 353

دستبند زنانه

قیمت :1,765,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.31
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 301

دستبند زنانه

قیمت :1,671,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.29
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 284

نیم ست زنانه

قیمت :5,360,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 42.13
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 293

نیم ست جسیکا

قیمت :886,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.32
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 306

دستبند زنانه

قیمت :904,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.75
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 100000
 • بازدید : 262

دستبند زنانه

قیمت :1,491,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.62
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 309

دستبند زنانه

قیمت :1,740,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.14
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 230

دستبند زنانه

قیمت :252,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.68
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 269

دستبند زنانه

قیمت :261,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.74
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 222

دستبند زنانه

قیمت :959,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 274

دستبند زنانه

قیمت :1,101,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.44
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 280

دستبند زنانه

قیمت :1,926,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.22
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 328

دستبند زنانه

قیمت :1,983,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 276

دستبند زنانه

قیمت :2,556,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.77
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 221

دستبند زنانه

قیمت :964,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 225

دستبند زنانه

قیمت :2,050,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.1
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 239

دستبند زنانه

قیمت :711,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.07
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 262

دستبند زنانه

قیمت :904,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.05
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 234

دستبند زنانه

قیمت :1,368,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.22
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 233

گوشواره

قیمت :232,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 245

گوشواره

قیمت :127,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0.88
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 235
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 163

فروشگاه یاس

قیمت : 2,441,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,441,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 295
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 164

فروشگاه یاس

قیمت : 2,525,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,525,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.65
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 278
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 165

فروشگاه یاس

قیمت : 1,512,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,512,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1100000
 • بازدید : 245
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 166

فروشگاه یاس

قیمت : 1,433,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,433,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 800000
 • بازدید : 263
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 167

فروشگاه یاس

قیمت : 2,451,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,451,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 279
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 168

فروشگاه یاس

قیمت : 2,394,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,394,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.01
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 276

سرویس طلا

قیمت :4,268,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 253

سرویس طلا

قیمت :775,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.04
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 249
123