یاس

بیش از بیست سال تجربه و تخصص در تولید طلا و جواهر را پیشکش شما مشتریان گرانقدر می کنیم که لایق بهترین ها هستید

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132321465
اصفهان - بازار طلا و جواهر 33 - واحد 86
عکس فروشگاه

دستبند زنانه

قیمت :1,944,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.22
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 12

انگشتر زنانه

قیمت :1,360,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.36
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9
گردنبند | اویز قلب

اویز قلب کد: 49

فروشگاه یاس

قیمت : 1,656,000 تومان

اویز قلب

قیمت :1,656,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.15
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 13

دستبند زنانه

قیمت :913,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.75
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 100000
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :1,505,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.62
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 7

دستبند زنانه

قیمت :1,782,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.31
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 11

دستبند زنانه

قیمت :1,757,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.14
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 10

دستبند زنانه

قیمت :254,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.68
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

دستبند زنانه

قیمت :264,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.74
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 9

دستبند زنانه

قیمت :523,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.36
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 11

دستبند زنانه

قیمت :1,688,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.29
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 7

دستبند زنانه

قیمت :969,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 7

دستبند زنانه

قیمت :1,112,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.44
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 7

دستبند زنانه

قیمت :2,002,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 3

دستبند زنانه

قیمت :2,581,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.77
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 3

دستبند زنانه

قیمت :974,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 4

دستبند زنانه

قیمت :2,071,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.1
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 4

دستبند زنانه

قیمت :718,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.07
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 3

گوشواره

قیمت :234,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 5

گوشواره

قیمت :129,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0.88
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 4
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 163

فروشگاه یاس

قیمت : 2,446,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,446,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 4
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 164

فروشگاه یاس

قیمت : 2,532,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,532,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.65
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 4
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 165

فروشگاه یاس

قیمت : 1,517,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,517,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1100000
 • بازدید : 4
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 166

فروشگاه یاس

قیمت : 1,440,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,440,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 800000
 • بازدید : 5
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 167

فروشگاه یاس

قیمت : 2,463,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,463,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 7
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 168

فروشگاه یاس

قیمت : 2,404,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,404,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.01
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 5
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 169

فروشگاه یاس

قیمت : 2,713,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,713,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.8
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 6

سرویس طلا

قیمت :4,310,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 6

سرویس طلا

قیمت :783,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.04
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 8

سرویس طلا

قیمت :2,462,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.27
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 6
123