یاس

بیش از بیست سال تجربه و تخصص در تولید طلا و جواهر را پیشکش شما مشتریان گرانقدر می کنیم که لایق بهترین ها هستید

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132321465
اصفهان - بازار طلا و جواهر 33 - واحد 86
عکس فروشگاه

نیم ست زنانه

قیمت :5,799,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 42.13
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 365
گردنبند | اویز قلب

اویز قلب کد: 49

فروشگاه یاس

قیمت : 1,628,000 تومان

اویز قلب

قیمت :1,628,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.15
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 426

دستبند زنانه

قیمت :1,753,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.31
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 385

دستبند زنانه

قیمت :1,660,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.29
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 371

نیم ست جسیکا

قیمت :879,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.32
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 382

انگشتر زنانه

قیمت :582,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.5
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 120000
 • بازدید : 247

دستبند زنانه

قیمت :898,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.75
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 100000
 • بازدید : 327

دستبند زنانه

قیمت :1,481,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.62
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 380

دستبند زنانه

قیمت :1,729,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.14
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 299

دستبند زنانه

قیمت :250,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.68
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 347

دستبند زنانه

قیمت :260,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.74
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 289

دستبند زنانه

قیمت :953,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 367

دستبند زنانه

قیمت :1,093,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.44
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 353

دستبند زنانه

قیمت :1,914,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.22
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 395

دستبند زنانه

قیمت :1,969,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 347

دستبند زنانه

قیمت :2,539,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.77
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 293

دستبند زنانه

قیمت :957,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 300

دستبند زنانه

قیمت :2,035,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.1
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 305

دستبند زنانه

قیمت :706,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.07
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 329

دستبند زنانه

قیمت :898,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.05
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 297

دستبند زنانه

قیمت :1,359,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.22
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 293

گوشواره

قیمت :230,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 311

گوشواره

قیمت :126,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0.88
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 297
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 163

فروشگاه یاس

قیمت : 2,438,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,438,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 368
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 164

فروشگاه یاس

قیمت : 2,521,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,521,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.65
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 339
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 165

فروشگاه یاس

قیمت : 1,508,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,508,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1100000
 • بازدید : 310
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 166

فروشگاه یاس

قیمت : 1,428,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,428,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 800000
 • بازدید : 325
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 167

فروشگاه یاس

قیمت : 2,443,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,443,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 339
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 168

فروشگاه یاس

قیمت : 2,386,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,386,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.01
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 335

سرویس طلا

قیمت :4,239,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 324
123