یاس

بیش از بیست سال تجربه و تخصص در تولید طلا و جواهر را پیشکش شما مشتریان گرانقدر می کنیم که لایق بهترین ها هستید

ساعات کاری : ایام هفته ساعت 10 الی 21
تماس با ما : 03132321465
اصفهان - بازار طلا و جواهر 33 - واحد 86
عکس فروشگاه

گردنبند | اویز قلب

اویز قلب کد: 49

فروشگاه یاس

قیمت : 1,630,000 تومان

اویز قلب

قیمت :1,630,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.15
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 197

دستبند زنانه

قیمت :1,756,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.31
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 168

دستبند زنانه

قیمت :1,662,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.29
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 152

نیم ست زنانه

قیمت :5,326,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 42.13
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 151

نیم ست جسیکا

قیمت :881,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.32
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 155

دستبند زنانه

قیمت :899,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.75
 • اجرت ساخت : 15000
 • قیمت جواهر : 100000
 • بازدید : 157

دستبند زنانه

قیمت :1,483,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.62
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 152

دستبند زنانه

قیمت :1,731,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 11.14
 • اجرت ساخت : 10000
 • قیمت جواهر : 150000
 • بازدید : 152

دستبند زنانه

قیمت :250,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.68
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 160

دستبند زنانه

قیمت :260,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.74
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 142

دستبند زنانه

قیمت :954,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 156

دستبند زنانه

قیمت :1,095,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.44
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 171

دستبند زنانه

قیمت :1,916,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 12.22
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 244

دستبند زنانه

قیمت :1,972,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 13.35
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 164

دستبند زنانه

قیمت :2,543,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 16.77
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 146

دستبند زنانه

قیمت :959,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.5
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 140

دستبند زنانه

قیمت :2,038,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 14.1
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 154

دستبند زنانه

قیمت :707,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.07
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 161

دستبند زنانه

قیمت :899,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 6.05
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 142

دستبند زنانه

قیمت :1,361,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 9.22
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 125

گوشواره

قیمت :231,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 1.55
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 162

گوشواره

قیمت :127,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 0.88
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 159
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 163

فروشگاه یاس

قیمت : 2,439,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,439,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.47
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 190
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 164

فروشگاه یاس

قیمت : 2,522,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,522,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.65
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 2000000
 • بازدید : 167
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 165

فروشگاه یاس

قیمت : 1,509,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,509,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 3.28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1100000
 • بازدید : 158
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 166

فروشگاه یاس

قیمت : 1,429,000 تومان

گوشواره

قیمت :1,429,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 4.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 800000
 • بازدید : 161
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 167

فروشگاه یاس

قیمت : 2,445,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,445,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.7
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 181
گوشواره | گوشواره

گوشواره کد: 168

فروشگاه یاس

قیمت : 2,388,000 تومان

گوشواره

قیمت :2,388,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 7.01
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 1500000
 • بازدید : 168

سرویس طلا

قیمت :4,245,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 28
 • اجرت ساخت : 20000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 157

سرویس طلا

قیمت :771,000 تومان
 • وزن خالص طلا : 5.04
 • اجرت ساخت : 25000
 • قیمت جواهر : 0
 • بازدید : 156
123