مرجع آموزش طلای زینتی ایران
یافتن برچسب

اونیکس

سنگ باباغوری یا اونیکس!

سنگ باباغوری یا اونیکس مزین به خطوط و رگه های موازیست. امروز بر خواص درمانی این سنگ, در مقابله با بیماری های روحی و جسمی بسیاری باور دارند.سنگ باباغوری یا جزع یمانی یا عقیق سلیمانی, نوعی سنگ‌ رگه‌ دار است و از آن به عنوان سنگ نیمه قیمتی در…